Op deze pagina worden eventuele wijzigingen en aanvullingen gecommuniceerd.

Änderungen und Ergänzungen werden auf dieser Seite mitgeteilt.

Any changes and additions will be communicated on this page.

 

Juni / June 2020

Vanwege coronavirus beperkingen besloten de meeting een jaar door te schuiven naar september 2021

Wegen Coronavirus Einschränkungen entschieden das Treffen durch zu schieben nach September 2021

Due to coronavirus restrictions it is decided to postpone the meeting to September 2021